KWESTIONARIUSZ OCENY

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU WIEDZY "CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODYCH"

Ocena po realizacji konkursu

Celem kwestionariusza jest przygotowania konkursu wiedzy ekonomicznej, realizowanego w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorczość młodych!”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Prosimy o dokonanie oceny według 5-stopniowej skali.

Pytanie 1:

Czy, proces przygotowania do konkursu pozwolił Pani/Panu na zwiększenie wiedzy w zakresie wiedzy ekonomicznej?

Jeżeli 1: zdecydowanie nie. Jeżeli 5: zdecydowanie tak

1 - zdecydowanie nie
2
3
4
5 - zdecydowanie tak

Pytanie 2:

Czy uważa Pani/Pan, iż obsługa narzędzia internetowego była łatwa?

Jeżeli 1: bardzo trudna. Jeżeli 5: bardzo łatwa

1 - bardzo trudna
2
3
4
5 - bardzo łatwa

Pytanie 3:

Jak ocenia Pani/Pan stronę organizacyjną całego konkursu?

Jeżeli 1: bardzo źle. Jeżeli 5: bardzo dobrze

1 - bardzo źle
2
3
4
5 - bardzo dobrze

Pytanie 4:

Czy regulamin i zasady konkursu były jasne i zrozumiałe?

Jeżeli 1: zupełnie niezrozumiałe. Jeżeli 5: bardzo zrozumiałe

1 - zupełnie niezrozumiałe
2
3
4
5 - bardzo zrozumiałe

Pytanie 5:

Czy uważa Pan/Pani, że tego typu przedsięwzięcia powinny być realizowane w przyszłości?

Jeżeli 1: zdecydowanie nie. Jeżeli 5: zdecydowanie tak

1 - zdecydowanie nie
2
3
4
5 - zdecydowanie tak

Pytanie 6:

Prosimy o uwagi związane z przyszłą tematyką konkursu.

Dane

Nazwa szkoły oraz miejscowość.