IPH W LUBLINIE


IPH

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

W LUBLINIE


NOWOŚCI IPH w Lublinie

Czerwiec 2017 II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizatorem Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W konferencji weźmie udział około 250 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Słowacji i inni.


Współorganizatorami wydarzenia są:
Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Obecni będą reprezentanci najwyższych władz Polski i Ukrainy – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiw, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich i instytucji wspierających przedsiębiorców.

To niezwykle ważne dla polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych wydarzenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat międzynarodowego obrotu towarowego, inwestycji i finansów, jak również stanie się możliwością dla nawiązania wielu partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu z wielu krajów.

W 2017 roku Lublin obchodzi 700-lecie swego istnienia, co stanowi dodatkową atrakcje i umożliwia zapoznanie się z dorobkiem i osiągnięciami tego unikalnego miasta o wielokulturowej tradycji i ogromnym znaczeniu na przestrzeni dziejów.

Program konferencji skonstruowany jest na bazie dwóch segmentów tematycznych, z których jeden przeznaczony będzie dla polskich uczestników pod hasłem: Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca (obejmujący zagadnienia handlowe, eksportowe, inwestycyjne), drugi zaś pod tytułem: Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu (przeznaczony jest dla uczestników z zagranicy).

Szczególną uwagę poświęcimy analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium RP, uwarunkowań prawno-podatkowych związanych z rejestracją działalności na rynku polskim i UE, certyfikacji towarów oraz oferty specjalnych stref ekonomicznych.

W drugim dniu wydarzenia – 9 czerwca 2017 r. dla chętnych odbędzie się sesja wyjazdowa, mająca na celu zapoznanie uczestników Konferencji z osiągnięciami gospodarczymi Lubelszczyzny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, która na stale już wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w relacjach Polski z jej wschodnimi sąsiadami.


Źródło: http://www.pol-ukr.com


ARCHIWUM IPH W LUBLINIE

facebook