IPH W LUBLINIE


IPH

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

W LUBLINIE


NOWOŚCI IPH w Lublinie

21 maja 2018 III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Organizatorami Konferencji tradycyjnie są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Miasta Lublina. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych międzynarodowych eventów, poświęconych współpracy gospodarczej Polski z jej wschodnimi partnerami, ze szczególnym uwzględniłem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów, jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju Lubelszczyzny i Lublina w kontekście ich długotrwałych relacji gospodarczych, oświatowo-naukowych i kulturalnych ze sąsiednimi państwami. Oddzielny moduł programowy adresowany jest do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce – Radców handlowych, co zwiększa międzynarodowy zasięg wydarzenia i umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów z reprezentantami wielu krajów.


Udział w wydarzeniu potwierdzili:

Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP.

Swą obecność zapowiedział

Wiceminister Regionalnego Rozwoju, Budownictwa i Gospodarki Budowlano-Komunalnej Ukrainy – Pan Taras Tokarski.

Korpus dyplomatyczny reprezentować będą między innymi:

Ambasador Ukrainy w RP – Andrij Deszczycia ,
Ambasador Białorusi w RP Aleksandr Averyanov,
Ambasador Kazachstanu w RP – Margulan Baimukhan,
Ambasador Armenii w RP – Edgar Ghazaryan,
Ambasador Wenezueli w RP – Luis Adolfo Gómez Urdaneta,
a także reprezentanci następujących krajów: Estonii, Austrii, Meksyku, Danii.

Goście z zagranicy będą mieli możliwość zapoznać się z możliwościami inwestycyjnymi Lubelszczyzny zaprezentowanymi przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i
Urząd Miasta Lublina,
a także
Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park-Mielec,
LubelskiPark Naukowo Technologiczny,
Lubelski Klaster Przedsiębiorstw,
Targi Lublin S.A.

Obecni będą przedstawiciele ukraińskich agencji rządowych – Ukraine Invest Office oraz Państwowej Agencji Wsparcia Eksportu. Swą obecność potwierdził Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej - Stepan Barna, oraz delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ze strony Białoruskiej oczekuje sięudziału przedstawicieli Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej z Brześcia/Białoruś. Grono potwierdzonych uczestników wysokiejrangi stale się powiększa, o czym będziemy informować na bieżąco.


Wydarzenie objęte jest następującymi patronatami medialnymi:

TVP3 Lublin, Gazeta Wyborcza Lublin, Radio Lublin, Nowy Tydzień, Panorama Lubelska, Dziennik Wschodni Lublin, Kurier Lubelski.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Również informujemy, iż udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak koszty przejazdu i zakwaterowania pozostają po stronie uczestnika konferencji. Rejestracji można dokonać na poniższej stronie internetowej pod linkiem:

http://www.pol-ukr.com/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-iii-edycji-polsko-wschodniej-konferencji-puig-lub-invest-2018/


DO POBRANIA: Informacja - PDF

ARCHIWUM IPH W LUBLINIE

facebook